DAK GESCHIKT?

Is jouw dak geschikt voor zonnepanelen?

De vorm…

Zowel schuine als platte daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Ook op uw garage, aanbouw of schuur kunt u zonnepanelen laten plaatsen, zolang uw zekeringkast dit toelaat. De hellingsgraad van uw dak heeft invloed op de opbrengst van uw zonnepanelen. Daarom zal de leverancier steeds de hellings trachten te zoeken voor een optimaal rendement. De montage op een plat dak gebeurt onder een ideale hellingshoek van 15°. Bij een schuin dak wordt de helling gevolgd.

De bedekking…

Het is van belang dat uw dak voldoende draagvermogen heeft. Op een glazen of rieten dak kan u bijvoorbeeld geen zonnepanelen plaatsen. Verder is bijna elk type dakbedekking geschikt voor zonnepanelen.

Ligging en bruikbare oppervlakte…

Om te kijken welk deel van uw dak bruikbaar is, kun je een kijkje nemen op de zonnekaart. De zonnekaart is een initiatief van het Vlaams Energieagentschap in samenwerking met Informatie Vlaanderen en de Vlaamse instelling voor Technologisch Onderzoek. Uit onderzoek blijkt dat wie nog niet investeerde in zonne-energie twijfels heeft over de mogelijke  kostprijs of de geschiktheid van zijn dak. Met de zonnekaart willen de makers op een objectieve manier tonen dat deze twijfels niet altijd terecht zijn. Integendeel!

Van meer dan 2,5 miljoen daken in Vlaanderen werd de oppervlakte, oriëntatie en hellingshoek bepaald. Door dit te combineren met gedetailleerde KMI-informatie worden de dakdelen met veel zonlicht en de schaduwzones duidelijk. Elk gebouw (zelfs elk dakdeel) krijgt een score. Voor gebouwen met een goede score berekent de zonnekaart automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en wat ze kunnen opbrengen.

Zonnekaart…

De zonnekaart houdt rekening met alle geregistreerde schaduwmakers op en rond het dak: Omliggende gebouwen, bomen, schouwen … Daarnaast berekent het zoveel mogelijk de kostprijs, besparing en terugverdientijd (d.w.z. inclusief  prosumententarief voor zonnepanelen, premie voor zonneboiler, tarieven per distributiegebied …). Ten slotte actualiseert de zonnekaart ook regelmatig de kostenonderdelen.